Seabird researchers in Peru studying petrels

Name Institution Country
Lady Amaro Peruvian Association for the Conservation of Natur Peru
Liliana Ayala Peruvian Association for the Conservation of Natur Peru
Carlos Calvo Mac Universidad Peruana Cayetano Heredia Peru